Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Polityka ochrony danych osobowych w KW Warszawa

Informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Klub Wysokogórski Warszawa z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lok. 18, 00-666 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe uzyskane w trakcie procesu zapisywania się do Klubu przetwarzamy w następujących celach:
 • wydawania legitymacji klubowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zakładania kont (profilu klubowicza) na Portalu KW Warszawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przyjmowania nowych członków klubu przez Zarząd (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • weryfikowania aktualności opłaconych składek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zapewnienia komunikacji w celu przekazywania informacji drogą mailową o aktualnych działaniach podejmowanych przez Klub i prowadzenia pozostałej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • podejmowania działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem klubowej strony internetowej i systemu informatycznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • publikowania imienia i nazwiska w materiałach dotyczących działalności klubu / klubowiczów na stronie internetowej, mediach społecznościowych i biuletynach klubowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f),
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. zgłaszanie danych do Sądu Rejestrowego. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać te dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wystawianie i przechowywanie dokumentów finansowych (np. KP). Z tych danych korzystać będziemy przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prezentacji listy członków Klubu na Portalu KW Warszawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • zbierania i przekazywania danych osobowych do OK System - dotyczy tylko osób zgłoszonych do systemu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Klubu. Obejmuje to w szczególności ustalanie aktualnej liczby członków Klubu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 

Jak długo przetwarzamy Wasze dane?

Dane przetwarzamy przez cały okres Waszego członkostwa w Klubie z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z innych przepisów prawa np. prawa podatkowego ale nie dłużej niż jest to wymagane w owych przepisach.
 

Które dane należy nam podać?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Waszej zgody ale aby móc zostać członkiem naszego stowarzyszenia, musimy dysponować Waszym imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, adresem zamieszkania i adresem mailowym. Te dane są niezbędne do wystawienia legitymacji klubowej i założenia konta na Portalu KW Warszawa. Do sprawnego komunikowania się potrzebujemy ponadto numeru Waszego telefonu. W przypadku odmowy podania niektórych danych nie będziemy w stanie realizować wobec Was naszych celów statutowych.
 

Komu przekazujemy Wasze dane?

Wasze dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom z wyjątkiem organów nadzorczych (Urząd Miasta st. Warszawy), organów rejestrowych (KRS) i służb skarbowych jeśli zajdzie taka konieczność. Na podstawie umowy powierzenia danych udostępniamy dane do biura księgowego, firmy hostingowej, firm oferujących zniżki na obiektach sportowych jak np. OK System oraz organizacjom, w których Klub jest zrzeszony.
 

Jakie prawa Wam przysługują?

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski należy wysyłać na adres mailowy: klub@kw.warszawa.pl

W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Waszą wolą przetwarzania danych przysługuje Wam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.