Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Biblioteka

Zapraszamy klubowiczów do korzystania z zasobów klubowej biblioteki. Przed skorzystaniem należy zapoznać się z poniższym regulaminem.
 

Regulamin klubowej biblioteki

Zasady ogólne:

 1. Lista zasobów klubowej biblioteki dostępna jest tutaj: książki / przewodniki / czasopisma.
 2. Z klubowej biblioteki mogą korzystać wyłącznie członkowie Klubu Wysokogórskiego Warszawa.
 3. Możliwość wypożyczenia książek z biblioteki możliwa jest tylko dla członków Klubu z opłaconymi aktualnymi składkami.
 4. Korzystanie z czasopism, wybranych przewodników i książek może odbywać się tylko w siedzibie Klubu tzn. nie można wypożyczyć ich na zewnątrz. Informacje, które pozycje są objęte takim obostrzeniem, znajdziecie na liście zasobów.
 5. Wybrane pozycje książek są wyłączone z możliwości korzystania. Dotyczy to przede wszystkim pozycji w złym stanie fizycznym. Informacje, które książki są objęte takim obostrzeniem, znajdziecie na liście zasobów.

Zasady wypożyczeń:

 1. Korzystać z zasobów biblioteki można w siedzibie Klubu w godzinach działania sekretariatu.
 2. Wypożyczanie i zwroty można dokonywać w siedzibie Klubu w godzinach działania sekretariatu.
 3. Wypożyczający musi posiadać przy sobie legitymację klubową z opłaconą aktualną składką.
 4. Klubowicz musi wpisać się na Listę wypożyczeń i wypełnić obowiązkowe pola takie jak: imię i nazwisko, tytuł książki, termin wypożyczenia i zwrotu, podpis.
 5. Wypożyczać można nie więcej niż 3 pozycje na raz i nie dłużej niż na 1 miesiąc. Nie wypożycza się jednej osobie takich samych tytułów.
 6. Wybrane pozycje przewodników można wypożyczyć tylko za kaucją w wysokości 250 zł. Informacje, które przewodniki są objęte takim obostrzeniem, znajdziecie na liście zasobów.
 7. Klubowicz akceptuję regulamin klubowej biblioteki i zobowiązuje się do oddania wypożyczonych pozycji w zadeklarowanym terminie i w niepogorszonym stanie.
 8. W wyjątkowych okolicznościach można przedłużyć jednokrotnie okres wypożyczenia. W tym celu należy poinformować sekretariat Klubu poprzez tego e-maila: [email protected]

Zasady dodatkowe:

 1. Klubowicz w pełni odpowiada za wypożyczone i przeglądane egzemplarze.
 2. W przypadku uszkodzenia książki lub jej zgubienia należy odkupić daną pozycję. Jeśli wypożyczenie było za kaucją, to przepada ona na poczet zakupu wybranej pozycji.
 3. W przypadku nieoddania wypożyczonej książki w wyznaczonym terminie, na klubowicza mogą być nałożone kary umowne. O jej wysokości decyduje Zarząd Klubu Wysokogórskiego Warszawa.
 4. Zarząd Klubu ma prawo nałożyć obostrzenia lub nawet zakaz korzystania z biblioteki na klubowicza w przypadku kiedy w przeszłości były problemy z jego wypożyczeniami.
 5. W przypadku sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie wszelkie dodatkowe decyzje podejmuje Zarząd Klubu Wysokogórskiego Warszawa.