Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zniżki w tatrzańskiej bazie noclegowej

2019-06-26
Autor: Zarząd
Zarząd KW Warszawa informuje wszystkich swoich członków, że na mocy porozumienia z PZA, korzystanie z tatrzańskiej bazy noclegowej przez członków KWW odbywać się będzie w obecnym sezonie na tych samych zasadach i warunkach cenowych jakie obowiązują członków klubów zrzeszonych w PZA z wyłączeniem zasady pierwszeństwa. Oznacza to, że pierwszeństwo mają osoby z klubów zrzeszonych w PZA. Ta kwestia dotyczy jednak głównie noclegów w Betlejemce, gdzie jest mocno ograniczona ilość miejsc. Na szałasiskach czy Polanie Rogoźniczańskiej nie powinno być problemu.

Oto aktualne cenniki:

Polana Rogoźniczańska
 • 17 zł dla członków zrzeszonych w PZA lub KWW,
 • 13 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”,
 • 22 zł dla osób niezrzeszonych w PZA lub KWW,
 • członkowie honorowi PZA – bez opłat.

Szałasiska
 • 25 zł dla członków zrzeszonych w PZA lub KWW,
 • 13 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”,
 • 35 zł dla osób niezrzeszonych w PZA lub KWW,
 • członkowie honorowi PZA – bez opłat.

Betlejemka
 • 30 zł dla gości i kursantów zrzeszonych w PZA lub KWW,
 • 47 zł dla gości niezrzeszonych w PZA lub KWW,
 • 40 zł dla kursantów niezrzeszonych w PZA lub KWW,
 • 20 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”.

Ponadto informujemy, że w tym sezonie z bazy tatrzańskiej mogą korzystać na warunkach cenowych podanych wyżej, wszyscy juniorzy i seniorzy - członkowie KWW, którzy spełniają następujące kryteria:

Akcją „Junior” mogą być objęci jedynie wspinacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 • nie ukończyli jeszcze 30 roku życia,
 • są absolwentami letnich kursów tatrzańskich, zorganizowanych zgodnie z programem kursu taternictwa PZA, w okresie 2015-2018 (dokumentem potwierdzającym jest świadectwo ukończenia kursu, podpisane przez instruktora PZA, lub adnotacja w Karcie Taternika),
 • mają opłacone składki w KW Warszawa.
W przypadku taterników jaskiniowych konieczne jest posiadanie karty taternika jaskiniowego (3 lata od zdania egzaminu) oraz przynależność do KWW.

Akcją „Senior” objęci są członkowie KWW, którzy ukończyli 60 rok życia.

Z taternickim pozdrowieniem,
Zarząd KW Warszawa
Dyskusja o tym artykule liczy już 9 postów. Zobacz ją na forum.