Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem


Dziel się wraz z nami nadzieją na równość na całym świecie
Hugo _, (Gość), 07.02.2018 10:14
Cinek, 06.02.2018 22:23 napisał(a):
Hugo, Jusza żebyśmy się zrozumieli - uważacie, że homoseksualizm jest czymś w rodzaju "choroby"? Że można to leczyć itd.? Że ktoś sobie to wybiera?


Temat jest skomplikowany, a język używany powszechnie do jego opisania jest dziś niestety totalnie zdominowany przez ideologię. W związku z tym spróbuję odpowiedzieć na Twoje pytanie możliwie krótko i precyzyjnie. Otóż uważam homoseksualizm (odczuwanie pociągu seksualnego do osób swojej płci) za przypadłość-skłonność dotykającą ludzi. Czy jest chorobą w sensie medycznym, to kwestia definicji choroby, a więc wewnętrznej terminologi tej dziedziny wiedzy i działalności człowieka. Pochodzenie homoseksualizmu jest dla mnie sprawą drugorzędną, choć na pewno jest ciekawe i ważne, zwłaszcza w kontekście pomocy ludziom na niego cierpiącym. Nie przeczę, że ktoś może omawianą skłonność czuć od początku pojawienia się u niego pociągu seksualnego w ogóle. Tak jak nikt chyba nie zaprzeczy, że są ludzie, którzy zaczynają ten pociąg odczuwać dopiero w dowolnym innym późniejszym okresie życia (sam poznałem przynajmniej trzy takie dziewczyny), a więc za pewne pod wpływem wielu różnych czynników, także społecznych.

Homoseksualizm jako skłonność sam w sobie jest moralnie obojętny (w odróżnieniu od aktów homoseksualnych, o nich niżej), choć fakt jego pojawienia się u człowieka może już taki nie być, gdy skłonność ta powstaje na skutek naszych czynów i deczji, rozwija się za naszym przyzwoleniem itp. Oczywiście dokładny stopień tej odpowiedzialności jest niemożliwy do ustalenia przez kogokolwiek, to wie tylko Bóg. Niestety, omawiana skłonność jest bez wątpienia jedną z bardziej dramatycznych, jakie może mieć człowiek, gdyż dotyka sfery seksualności, bardzo silnie wpływającej na życie jednostki i społeczeństwa. Co więcej, jest to skłonność do myśli i czynów obiektywnie (ze swej natury) i bezwarunkowo (bez względu na okoliczności moralne) złych, czyli sprzecznych z rozumną naturą człowieka, związaną z celem jego życia i wynikającą z odwiecznej woli i mądrości Bożej, na której opiera się porządek całego stworzenia. Jednak nawet najbardziej dramatyczna i najsilniejsza skłonność nie odbiera nam wolnej woli (rozumianej jako możliwość wyboru pomiędzy dokonaniem różnych czynów) i nie determinuje nas nieprzezwyciężalnie np. do dokonywania aktów homoseksualnych. Zatem człowiek zawsze ponosi za nie odpowiedzialność, tak długo jak są to czyny świadome i dobrowolne. I zawsze ma możliwość powstrzymania się od nich, jakkolwiek może być to ogromnie trudne.

W tym sensie homoseksualizm nie różni się od innych skłonności do rozmaitych złych czynów, które w różnych stopniu posiada każdy człowiek z powodu braku doskonale prawej woli i braku jej pełnego panowania nad władzami zmysłowymi. Z drugiej strony akty homoseksualne, choć z natury złe, są o tyle specyficzne, że mogą się odbywać za przyzwoleniem obu stron. Jest to źródłem złudzenia o braku moralnego zła takich czynów. I jest to oczywisty fałsz, ponieważ samo przyzwolenie nie jest oczywiście normą moralności czynów ludzkich. Z tego powodu, przy odpowiednio wytrwałej i perfidnej manipulacji różnych grup wpływów, możliwe stało się pojawienie przyzwolenia społecznego na akty homoseksualne, o ile nikt nie jest do nich zmuszany. Podobną potencjalność wykazują skłonności takie jak np. kazirodztwo, tzw. poliamoria, poligamia, zoofilia czy nekrofilia (w tym sensie, że wszystkie one mogą prowadzić do czynów dokonywanych za przyzwoleniem wszystkich stron, czasem specyficznie rozumianym; wszystkie one będą też pewnie forsowane w przyszłości jako dobre, a przynajmniej "nieszkodliwe", tak długo, jak długo nikt nie jest do nich zmuszany). Homoseksualizmy jest więc w tym sensie znacząco różny np. od skłonności do gwałtów, mordowania, torturowania, kradzieży, pedofilii itp., gdzie dochodzi do czynów, którym jedna strona jest przeciwna (zazwyczaj, bo np. można sobie wyobrazić akty pedofilskie za przyzwoleniem obu stron; to jednak wciąż w świadomości ludzi jest marginesem, choć prostytucja dziecięca kwitnie ponoć w wielu miejscach świata; ale to właśnie pedofilia jest następna w kolejce do legalizacji w postępowych krajach, oczywiście "tylko za przyzwoleniem dzieci").

To wszystko stawia ludzi cierpiących na homoseksualizm w bardzo trudnej sytuacji i powoduje, że należy ich otoczyć szczególną opieką i wyrozumiałością, a w miarę możliwości starać się udzielić niezbędnej pomocy w zmaganiu się ze skłonnością i powstrzymywaniu od złych czynów. Odpowiedzialność ta spoczywa przede wszystkim na najbliższych. Jednocześnie, jeśli pomoc ma być skuteczna, trzeba walczyć z opisaną powyżej fałszywą oceną czynów homoseksualnych jako "dobrych" lub "nieszkodliwych" tak długo jak "obie strony się na nie godzą". I tu jest właśnie największe zło dokonywane przez tzw. środowiska LGBT itp., które starają się prezentować homoseksualizm jako coś "normalnego", ew. "opcjonalnego", jako jedną z "orientacji" (w domyślę równoważną "orientacji heteroseksualnej" czy jakiejkolwiek innej), jako kwestię indywidualnego "wyboru", a akty homoseksualne jako wręcz dobre, bo będące wyrazem "miłości" między ludźmi itd. Znaczącym polem walki jest też język i terminologia używana w całej tej dyskusji, i tu również wszystko zostało postawione na głowie, gdzie chociażby fałszywy i przewrotny termin "orientacja" jest powszechnie używany także przez przeciwników ideologii LGBT.

To chyba tyle. Na koniec uprzedzając pytania teologiczne, ale już nie rozwodząc się: Bóg dopuszcza homoseksualizm jako skłonność, tak jak dopuszcza każde tzw. zło fizyczne (brak należnego dobra w bytowaniu), także np. to, że ktoś rodzi się bez ręki, albo traci rękę w wypadku. Natomiast akty homoseksualne dopuszcza tak, jak dopuszcza każde inne zło moralne (dobrowolny i świadomy czyn człowieka sprzeczny z jego rozumną naturą), tak jak dopuszcza np. to, że człowiek przez brak ręki popada w biedę i zaczyna kraść. O powodach istnienia Bożego dopustu zainteresowanym polecam poczytać w traktatach z teologii dogmatycznej i moralnej. Jednak ani homoseksualizm, ani brak ręki, nie odbierają nam wolnej woli, nie determinują nieodparcie do zła i nie powodują, że czyny wewnętrznie złe stają się dobre. Odpowiedzialność za zło spoczywa zawsze na człowieku.
Post edytowany. Ostatnio: 07.02.2018 16:29
Jusza, 07.02.2018 10:34 Twierdzi się, że wszystkie nasze instynkty są prawidłowe, dlatego należy się im poddać. Lecz nie wolno zapominać, że ludzkie instynkty podlegają rozumowi i dlatego trzeba nimi racjonalnie i moralnie kierować. Mężczyzna posiada instynkt łowny, podobnie jak lis, ale nie byłoby niczym racjonalnym, gdyby mężowie polowali na teściowe. (Fulton John Sheen)
Jusza, 07.02.2018 11:33 Do wypowiedzi Huga dodałbym jedynie więcej akcentu na władzę rozumu w człowieku. Myślę, że to właśnie rozum odpowiada w nas za umiejętność rozpoznawania tego, co uznajemy za dobre. Wolna wola jest krok dalej, to już akt, czyn. Akt oczywiście zwodzony rozmaitymi skłonnościami - miejsce, gdzie ćwiczy się dobre działania (cnoty, wytrwałe podążanie za rozpoznanym rozumowo dobrem) lub wzmacnia złe skłonności (wady, choroba woli, nałogi, folgowanie rozmaitym namiętnościom). Wszystko to, co dzieje się na naszych oczach w temacie LGBT, to w gruncie rzeczy zamieszanie głównie w obszarze władzy rozumu. Ludzie zawsze mieli skłonności dobre jak i złe. Wielu bywało świętych jak i wielu bywało łajdaków. Dzisiejsze kompletne pomieszanie rozumu daje "legitymację" do błędnego postrzegania dobra i zła, do tego stopnia, że w Andaluzji właśnie zakazano ludziom używać rozumu pod groźbą dotkliwej kary finansowej.

O tym własnie jest ten wątek. Od tego się zaczął. Od działań i promocji haseł zupełnie nie znajdujących zrozumienia. Nikt mi nie umiał wyjaśnić o co chodzi w tych hasłach. Tost bąknął coś o tolerancji, ale chyba nie zauważył, że de facto samo po
jęcie "tolerancja" dotyczy złych rzeczy a nie dobrych. Nie mówimy na przykład "toleruję piękno gór", ale raczej "toleruję głośne chrapanie partnera w namiocie". Mogę tolerować wady w człowieku, które są złe, mogę tolerować jego złe skłonności (oczywiście do czasu). Człowieka jednak należy miłować a nie tolerować. Ostatecznie nadal nie rozumiem dlaczego "równość na całym świecie" ma stanowić przedmiot ludzkiej nadziei.

 
jarreck, 07.02.2018 09:23 napisał(a):
... Wasze wypowiedzi jakiejkolwiek nie dopuszczają... nie dopuszczając żadnych innych. 

Na szczęście mylisz się.
Oto poniżej nieograniczone miejsce na wolny udział w tutejszej pogadance. Każdy śmiało może zabrać głos. Dobrze byłoby, aby był w miarę racjonalny, przyzwoity i pozbawiony wypowiedzi ad personam.
Hugo _, (Gość), 07.02.2018 16:43
Jusza, 07.02.2018 11:33 napisał(a):
Do wypowiedzi Huga dodałbym jedynie więcej akcentu na władzę rozumu w człowieku. Myślę, że to właśnie rozum odpowiada w nas za umiejętność rozpoznawania tego, co uznajemy za dobre. Wolna wola jest krok dalej, to już akt, czyn.
Tak, to oczywiście rozum, tzw. teoretyczny, rozpoznaje prawdę (czyli zgodność rozumu ze stanem faktycznym, z tym co istnieje) o tym, co jest dla człowieka dobre, a więc służy realizacji celu jego życia, jakim jest Boża chwała i zbawienie duszy. Sam wiedza jednak nie wystarcza, by czynić dobrze, a ten błędny pogląd, zwany intelektualizmem moralnym, sięga czasów Sokratesa. By realizować najważniejszą zasadę etyczną "czyń dobro, unikaj zła", potrzeba usprawnionego cnotami (stałymi dyspozycjami ku dobru) rozumu praktycznego, którego sąd nad czynem nazywamy sumieniem. Tenże rozum praktyczny również poznaje prawdę, ale tu jest ona zgodnością czynu z prawą wolą (również usprawnioną cnotami), a więc wolą pragnącą dóbr rzeczywiście człowiekowi potrzebnych do celu jego życia. O czym właśnie rozum teoretyczny zasądza. Czyn jest oczywiście zawsze aktem zadziałania wszystkich wspomnianych władz, które nie działają oddzielnie, ale zawsze razem, a wyróżniamy je jedynie w celu analizy  i opisania moralnego postępowania człowieka.
Post edytowany. Ostatnio: 08.02.2018 11:11
Jusza, 07.02.2018 20:37
jarreck, 07.02.2018 09:23 napisał(a):
... dla mnie to wygląda na wykorzystywanie średniowiecznych cytatów do opisywania współczesnych procesów i zachowań.

Słusznie, dokładnie tak właśnie jest.
Widzę, że to Ci jakoś przeszkadza.
Czy współczesne cytowania Talesa, Pitagorasa, Archimedesa czy... Kopernika także Cię uwierą? Czy też jedynie Katarzyny i Bernardyna ze Sieny cytować nie należy dla zrozumienia "współczesnych procesów i zachowań"?
jarreck, 07.02.2018 22:51 Jedyne co mi przeszkadza to cytowanie wybiórcze i jednostronne. Takie w myśl zasady: skoro mam już tezę, to cytaty się znajdą.
Z całym szacunkiem, ale można znaleźć cytat pasujący do każdej tezy I czy to dowodzić jej bezwzględnej prawdziwości i słuszności?
A skoro już przywołałeś powyżej nazwiska nawet z czasów starożytnych, których cytowania warto odnosić to współczesności to zwróć uwagę, że starożytni Grecy słowa miłość używali głównie do opisu związków homoseksualnych...
dr, 07.02.2018 23:55
jarreck, 07.02.2018 22:51 napisał(a):
... to zwróć uwagę, że starożytni Grecy słowa miłość używali głównie do opisu związków homoseksualnych...
Grecy starożytni, korych przywołujesz to ciekawy przypadek - pomimo zamiłowania do pederastii kultywowali tradycyjne małżeństwo (czyt. róznopłciowe);

poz_dr
 
Hugo _, (Gość), 08.02.2018 07:52
jarreck, 07.02.2018 22:51 napisał(a):
Jedyne co mi przeszkadza to cytowanie wybiórcze i jednostronne. Takie w myśl zasady: skoro mam już tezę, to cytaty się znajdą.
Z całym szacunkiem, ale można znaleźć cytat pasujący do każdej tezy I czy to dowodzić jej bezwzględnej prawdziwości i słuszności?

Czy mi się wydaję, czy podważasz fundamentalne zasady normalnej zdrowej dyskusji? Czy oczekujesz, że człowiek powinien podawać cytaty i argumenty również przeciwko tezie, której prawdziwość chce wykazać? Toż to byłaby rozmowa wariatów. Jakoś nie widzę, żebyś Ty w ten sposób dyskutował. Czekam na jakiś "niewybiórczy" i "niejednostronny" cytat z Twojej strony.

Co do Twojego pytania, to darujmy sobie takie uwagi, szkoda naszego czasu i sił. Proponuję skupić się na dyskusji na poruszony temat, a nie na dyskusji o sposobie dyskusji czy dyskutantach.

 
Post edytowany. Ostatnio: 08.02.2018 11:11
Jusza, 08.02.2018 16:13 fit

O mamo! Następne dziwadło mnie się wyświetliło. Kto wymyśla te teksty? Robot jakiś, bo chyba nie człowiek?
Bardzo mi szkoda tych wszystkich, którzy w taki sposób doświadczają "bliskości świata" oraz "wsparcia" od ludzi.
Cinek, 08.02.2018 16:41 5000 razy! To Jusza musisz się dużo udzielać na tym fejsbuku - a tak narzekasz.

Chłopaki dzięki za wyjaśnienie Waszego toku rozumowania. Nie zgadzam się ale rozumiem. Co prawda nie widzę szansy na jakiekolwiek dyskusję bo "operujemy" na tak dalekich od siebie płaszczyznach, że nie ma szans na ROZMOWĘ ale mimo to dziękuję.

Moje zdanie na ten temat chyba najlepiej odzwierciedla ten moment (przy okazji warto obejrzeć całe):Ps. Oczywiście rozdzielam sam homoseksualizm od zachowań niektórych osobników którzy robią wszystko żeby zniechęcić do siebie, z LGBT na czele.
Jusza, 08.02.2018 17:25
Cinek, 08.02.2018 16:41 napisał(a):
5000 razy! To Jusza musisz się dużo udzielać na tym fejsbuku - a tak narzekasz.
 
Cinku, 5000 razy to nie jest moja aktywność, ale aktywność "wpierających" mnie ludzi, dzięki której mogę odczuwać "bliskość świata". 
Wcale nie trzeba się bardzo udzielać. Wystarczy czasem napisać jedną wypowiedź i uzyskać od razu ogromne "wsparcie" ludzi oraz "bliskość świata".
(Hmm... a może w tym hasełku chodzi o bliskość świata nierealnego, wyimaginowanego, wirtualnego? No ale na co mi jego bliskość? Sam nie wiem. Bardzo niejasne i kompletnie dla mnie niezrozumiałe są te fejsdzbukowe hasełka.)

 
Cinek, 08.02.2018 16:41 napisał(a):
...nie widzę szansy na jakiekolwiek dyskusję bo "operujemy" na tak dalekich od siebie płaszczyznach, że nie ma szans na ROZMOWĘ ale mimo to dziękuję.

Szkoda, bo w zasadzie rozpocząłeś jakby dysputę o "cierpiących na homoseksualizm" i jakoś nie zabrałeś w niej głosu. Zawsze pozostaję na stanowisku, że wspólną płaszczyzną spotkania dla ludzi o nawet najbardziej rozbieżnych światopoglądach jest rozum. Gdybyśmy tę płaszczyznę wybrali spośród wielu innych, to może dałoby się z rozmawiać? Co sądzisz?

Filmik zobaczę, jak znajdę więcej czasu. Jaka tam jest właściwie teza dowodzona?
Cinek, 08.02.2018 19:07
Jusza, 08.02.2018 17:25 napisał(a):
Cinku, 5000 razy to nie jest moja aktywność, ale aktywność "wpierających" mnie ludzi, dzięki której mogę odczuwać "bliskość świata"...
Jusza wiem. Napisze inaczej - sporo musiałeś naklepać tam tych postów żeby mieć tyle lajków. Moje pierwsze (powyżej) zdanie do ciebie miało charakter lekkiego pstryczka - więc można to olać.

A teraz na poważnie.
Rozpocząłem owszem, bo chciałem się dowiedzieć co dokładnie kryło się pod tym sformułowaniem. I w przeciwieństwie do "lewakoprawaków" (jakby co, to patentuje to określenie) lubię dyskutować, rozmawiać, słuchać co mają do powiedzenia inni. Nie zamykam się w informacyjnych bańkach (http://arturjablonski.com/filter-bubble/) a przynajmniej się staram. A nuż moje myślenie na dany temat będzie "bliższe prawdy" po takiej rozmowie. Natomiast ciężko mi kontynuować właśnie z tego powodu o którym pisałem wyżej. Uważam, że nie da się polemizować jeśli dyskutanci działają na totalnie innych biegunach. Po prostu się nie da (sorry ale już dawno straciłem nadzieję na to - my się wszyscy kiedyś powyrzynamy przez to - i tyle)!

Na przykładzie Ci podam bo mi jest tak najłatwiej to ubrać w słowa. Piszesz o wspólnej platformie - o rozumie. Już tutaj mam zgrzyt, bo Wy łączycie coś czego nie da się połączyć ostatecznie - czyli "logiki" i wiary. A właśnie "platforma rozumu" ma swoje źródło w nauce, logice według mnie. W żaden sposób nie mogę się odnieść do tego co piszecie - jestem ateistą. Co mam Wam napisać jeśli fundamentem Waszego rozumowania jest wiara? Dla mnie nawet najlepiej sformułowany, inteligentny tekst nie może być prawdziwy, nie można o tym dyskutować na "platformie rozumu" jeśli opiera się na FAŁSZU (wierze). Wszystko to piszę z mojej perspektywy oczywiście. Dla Was jest odwrotnie. Czego sobie wzajemnie nie napiszemy, nie przyniesie to żadnego skutku. Szkoda więc czasu i klawiatury.

Co prawda nie jestem homoseksualny więc w sumie nie mam prawa tego teraz pisać co napisze ale odbieram ten test (głownie mam na myśli dłuższy tekst Marka) bardzo źle (nawet jeśli zgadzam się z niektórymi sprawami które przytoczył Marek). Nie trzeba pisać inwektyw żeby kogoś obrazić - w mojej ocenie właśnie obraziliście ludzi o innej orientacji. Tak po prostu. Nie można mieć pretensji do idioty, że kogoś zwyzywał. A Wy zrobiliście coś odwrotnego - ubraliście to w "Waszą logikę" podpartą pięknym słownictwem, zgrabnymi wywodami itd. Taka forma jest dla mnie najgorsza i właśnie dlatego odcina pole do dyskusji.

Nie wiem koledzy czy jest to zrozumiałe co chciałem napisać ale lepiej mi się nie chce - jestem leniwy.
 
dr, 08.02.2018 21:51 Cinku - chcę się upewnić;
czy na pewno warto obejrzeć całe (ma 35 min.) skoro zaczyna się od słów: "Uwaga! Naukowy bełkot"?

poz_dr
Cinek, 08.02.2018 22:30
dr, 08.02.2018 21:51 napisał(a):
Cinku - chcę się upewnić;
czy na pewno warto obejrzeć całe (ma 35 min.) skoro zaczyna się od słów: "Uwaga! Naukowy bełkot"?
Nazwa jest przewrotna. Dla mnie było warto, nie wiem czy będzie dla Ciebie. Gościu opiera się na faktach naukowych i w mojej ocenie nie przelewa tam żadnej propagandy tolerancji - w rozumieniu LGBT.
 
Hugo _, (Gość), 09.02.2018 13:31
Cinek, 08.02.2018 19:07 napisał(a):
Co prawda nie jestem homoseksualny więc w sumie nie mam prawa tego teraz pisać co napisze ale odbieram ten test (głownie mam na myśli dłuższy tekst Marka) bardzo źle (nawet jeśli zgadzam się z niektórymi sprawami które przytoczył Marek). Nie trzeba pisać inwektyw żeby kogoś obrazić - w mojej ocenie właśnie obraziliście ludzi o innej orientacji. Tak po prostu. Nie można mieć pretensji do idioty, że kogoś zwyzywał. A Wy zrobiliście coś odwrotnego - ubraliście to w "Waszą logikę" podpartą pięknym słownictwem, zgrabnymi wywodami itd. Taka forma jest dla mnie najgorsza i właśnie dlatego odcina pole do dyskusji.

Najpierw parę słów co do prostszej sprawy, czyli kwestii obrażenia kogokolwiek. Pomijam sam charakter zarzutu o "ubraniu we własną logikę" itd., bo zwyczajnie nie rozumiem o co w nim chodzi. Mam do dyspozycji wyłącznie swój rozum i przyswojoną za jego pośrednictwem wiedzę i pogląd na omawiane sprawy, które w najprzystępniejszy sposób starałem się przekazać. Nic innego nie mam do dyspozycji, poza pewną w moim mniemaniu wiedzą. Nie wiem jak miałbym Cię zadowolić, żebyś uznał, że pole do dyskusji nie jest "odcięte". Przy okazji, uważam że dziwacznym jest pogląd o braku sensowności dyskusji ludzi o skrajnie odmiennych poglądach. Zalet ma to co najmniej kilka, łatwo je wskazać, choćby "szlifowanie" własnej argumentacji, poznawanie argumentów drugiej strony i ćwiczenie w tworzeniu kontrargumentów, słowem ćwiczenie umiejętności dialektycznych i retorycznych. A że nie jest to sztuka dla sztuki, niech świadczą przypadki ludzi, którzy za przyczynkiem rozmów z innymi zmieniali poglądy, zyskiwali lub tracili wiarę w cokolwiek itp. Ja znam takie osoby, Ty pewnie też.

Miało być jednak o obrażeniu. Z ręką na sercu mogę stwierdzić, że nie było moją intencją obrażenie kogokolwiek i przykro mu z powodu każdej jednej osoby, którą moje słowa dotknęły. Niestety taka jest właściwość publicznych dyskusji, że zawsze jest ryzyko obrażenia kogoś i nie sposób zawsze brać za to odpowiedzialność. Po pierwsze dlatego, że "obrażanie się" należy raczej do sfery czuć i może mieć zupełnie irracjonalne podstawy. Obrazić kogoś może cokolwiek, z najrozmaitszych przyczyn i ciężko to przewidzieć. O ile w rozmowie prywatnej, zwłaszcza z kimś sobie znanym, jesteśmy w stanie (trzymając emocje na wodzy) z sukcesem próbować nie obrazić rozmówcy, o tyle wypowiedź "wisząca" w sieci prędzej czy później faktycznie może kogoś obrazić, niezależnie od tego, co się napisało. By tego uniknąć jest tylko, wydawałoby się, jedno wyjście - nic nie pisać. Ale i to nie zawsze zadziała, bo jeśli np. ja nie odpowiedziałbym Tobie na zadane powyżej mi osobiście (oraz Juszy) pytanie, to miałbyś prawo poczuć się obrażony. Niezwykle ciężko więc wszystkich potencjalnych czytelników zadowolić. Po drugie, warto zwrócić uwagę, że ludzi może często obrażać najprawdziwsza prawda. Jeśli głupcowi lub grubasowi wytkniemy w twarz, że jest głupi albo gruby, to ma święte prawo się obrazić, bo zachowaliśmy się po chamsku. Stąd nawet głosząc prawdę trzeba się liczyć z urażeniem kogoś. I dlatego właśnie nie jest tak, że prawdę trzeba zawsze z automatu walić prosto w oczy. Jednakże, jeśli już chcemy się wypowiadać publicznie, czymś się trzeba kierować. Wiadomo, że warto unikać celowego obrażania kogokolwiek, wulgaryzmów, kłamstwa itp. To jednak za mało. I mimo wszystko uważam, że zasada głoszenia wyłącznie prawdy jest tutaj dobrą zasadą, zawsze jest to bowiem sprawiedliwe. Ja staram się to czynić możliwie miłosiernie (właśnie by nikogo nie obrazić) i roztropnie (by osiągnąć zamierzony skutek). Ale w kontrowersyjnych tematach, na które chcemy się dostatecznie głęboko i uczciwie wypowiedzieć, zawsze będzie szansa, że kogoś nasze słowa obrażą. Niech więc zatem obraża przynajmniej prawda, a nie kłamstwo.

 Uprzedzając słynne liczące dwa tysiące lat pytanie Piłata z Pontu: "cóż to jest prawda?", napiszę tylko, że w powyższym przypadku chodzi mi przede wszystkim o tzw. prawdę umysłu praktycznego, a więc zgodność czynu z wolą, nad którym osąd rozumu zwany jest sumieniem. Postępując według (pewnego!) sumienia głosimy jako prawdę to, co za prawdę uważamy. Nic innego nam nie pozostaje, nic innego do dyspozycji nie mamy, każdy inny czyn byłby oszukiwaniem siebie i innych, a więc działaniem wbrew naszemu rozumowi i tym samym czynem amoralnym. Oczywiście możemy głosić również poglądy, które uważamy za fałszywe lub niepewne, ale wówczas należy to jasno zaznaczyć, inaczej dyskusja nie ma sensu. Jeśli więc ja tego nie czynie, to znaczy, że mówię to, co za prawdę uważam, co oczywiście nie wyklucza, że jestem w błędzie. Nic innego jednak człowiekowi, poza milczeniem, nie pozostaje.
 
Post edytowany. Ostatnio: 09.02.2018 13:32
Cinek, 10.02.2018 22:44
Hugo _, (Gość), 09.02.2018 13:31 napisał(a):
Najpierw parę słów co do prostszej sprawy, czyli kwestii obrażenia kogokolwiek. Pomijam sam charakter zarzutu o "ubraniu we własną logikę" itd., bo zwyczajnie nie rozumiem o co w nim chodzi. Mam do dyspozycji wyłącznie swój rozum i przyswojoną za jego pośrednictwem wiedzę i pogląd na omawiane sprawy, które w najprzystępniejszy sposób starałem się przekazać. Nic innego nie mam do dyspozycji, poza pewną w moim mniemaniu wiedzą. Nie wiem jak miałbym Cię zadowolić, żebyś uznał, że pole do dyskusji nie jest "odcięte". Przy okazji, uważam że dziwacznym jest pogląd o braku sensowności dyskusji ludzi o skrajnie odmiennych poglądach. Zalet ma to co najmniej kilka, łatwo je wskazać, choćby "szlifowanie" własnej argumentacji, poznawanie argumentów drugiej strony i ćwiczenie w tworzeniu kontrargumentów, słowem ćwiczenie umiejętności dialektycznych i retorycznych. A że nie jest to sztuka dla sztuki, niech świadczą przypadki ludzi, którzy za przyczynkiem rozmów z innymi zmieniali poglądy, zyskiwali lub tracili wiarę w cokolwiek itp. Ja znam takie osoby, Ty pewnie też.
Sam sobie odpowiedziałeś co przez to rozumiem. (ubraliście to w "Waszą logikę") - no przecież ona nie jest moja, ani kogokolwiek innego (pomijam stanowisko Waszego kościoła które pewnie jest zbieżne z tym co piszecie - nie znam się, nie zgłębiam - nie moja sprawa) tylko Wasza (wspólnie z Juszą tutaj piszecie) wiec tak to nazwałem. A czemu logika - piszesz dłuższy wywód, zapewne oparty na przeczytaniu wielu książek, przemyśleniach, rozmowach z innymi podobnie myślącymi itd. No chyba widać różnice między Wami a debilami krzyczącymi "pedały do gazu..." albo moje ulubione* "jebać pedałów..." (swoją drogą to w końcu oni są za czy przeciw). Tego logiką nie nazwiesz przecież, to czysta nienawiść i tyle. To tyle jeśli chodzi o te sformułowanie.

Hugo nie musisz mnie zadowalać w tej kwestii bo po pierwsze nie potrzebuję tego a dwa nie róbmy z pisaniny na forum czegoś szczególnego. Uważam, że Twoja "wiara" co do sensowności takich dysput jest dziwaczna - i co teraz? Dla mnie kwintesencją tzw. dyskusji jest osiągnięcie kompromisu / konsensusu. W przypadku dyskusji ludzi o skrajnych poglądach czegoś takiego nie ma - i tak jest to wtedy "sztuka dla sztuki". Przekrzykiwanie się, kto głośniej ten ma większą rację, plus dodanie do tego często agresji itd. - jest drogą donikąd. Nigdy nie widziałem żeby ktoś o skrajnych poglądach zmienił zdanie, nigdy. Pewnie dlatego mam do tego takie podejście. Nawet jeśli dla Ciebie jest to "pole bitwy" gdzie hartujesz swoje oratorstwo, rzeźbisz logikę, umacniasz swoje postanowienia (nie mówię, że samo-rozwijanie się jest złe ale nie o to chodzi dla mnie w dyskusji) - bo co to znaczy: jak jesteś mądrzejszy, bardziej logiczny, lepiej artykułujesz swoje myśli - to znaczy, że masz z góry rację? Choć na pewno przemyślenie własnych poglądów, spojrzeń na pewne kwestie pomaga w sytuacji kiedy konfrontujemy się z kimś kto na "pierwszy rzut oka" może mieć rację. Wtedy przychodzi ta chwila zastanowienia: "czekaj, czekaj coś mi się tu nie zgadza".

 
Hugo _, (Gość), 09.02.2018 13:31 napisał(a):
Miało być jednak o obrażeniu. Z ręką na sercu mogę stwierdzić, że nie było moją intencją obrażenie kogokolwiek i przykro mu z powodu każdej jednej osoby, którą moje słowa dotknęły. Niestety taka jest właściwość publicznych dyskusji, że zawsze jest ryzyko obrażenia kogoś i nie sposób zawsze brać za to odpowiedzialność. Po pierwsze dlatego, że "obrażanie się" należy raczej do sfery czuć i może mieć zupełnie irracjonalne podstawy. Obrazić kogoś może cokolwiek, z najrozmaitszych przyczyn i ciężko to przewidzieć. O ile w rozmowie prywatnej, zwłaszcza z kimś sobie znanym, jesteśmy w stanie (trzymając emocje na wodzy) z sukcesem próbować nie obrazić rozmówcy, o tyle wypowiedź "wisząca" w sieci prędzej czy później faktycznie może kogoś obrazić, niezależnie od tego, co się napisało. By tego uniknąć jest tylko, wydawałoby się, jedno wyjście - nic nie pisać. Ale i to nie zawsze zadziała, bo jeśli np. ja nie odpowiedziałbym Tobie na zadane powyżej mi osobiście (oraz Juszy) pytanie, to miałbyś prawo poczuć się obrażony. Niezwykle ciężko więc wszystkich potencjalnych czytelników zadowolić. Po drugie, warto zwrócić uwagę, że ludzi może często obrażać najprawdziwsza prawda. Jeśli głupcowi lub grubasowi wytkniemy w twarz, że jest głupi albo gruby, to ma święte prawo się obrazić, bo zachowaliśmy się po chamsku. Stąd nawet głosząc prawdę trzeba się liczyć z urażeniem kogoś. I dlatego właśnie nie jest tak, że prawdę trzeba zawsze z automatu walić prosto w oczy. Jednakże, jeśli już chcemy się wypowiadać publicznie, czymś się trzeba kierować. Wiadomo, że warto unikać celowego obrażania kogokolwiek, wulgaryzmów, kłamstwa itp. To jednak za mało. I mimo wszystko uważam, że zasada głoszenia wyłącznie prawdy jest tutaj dobrą zasadą, zawsze jest to bowiem sprawiedliwe. Ja staram się to czynić możliwie miłosiernie (właśnie by nikogo nie obrazić) i roztropnie (by osiągnąć zamierzony skutek). Ale w kontrowersyjnych tematach, na które chcemy się dostatecznie głęboko i uczciwie wypowiedzieć, zawsze będzie szansa, że kogoś nasze słowa obrażą. Niech więc zatem obraża przynajmniej prawda, a nie kłamstwo.
Zgadzam się z tym, że można coś napisać, powiedzieć i ktoś się na to obrazi - bo tak. Taki czasy koledzy - tzw. "myślozbrodnia" przez niektóre środowiska nazywane "poprawnością polityczną" - czytaj cenzurą. Ale Hugo jakoś mnie nie przekonałeś co do Twoich intencji. Jesteś na to za mądry. Twój wywód można zawrzeć w jednym zdaniu - "homoseksualizm (a zwłaszcza czyn) to zło". No przepraszam ale nie ma tu pola do interpretacji ani jakiś wybiegów - "no napisałem tak, nie moja wina, że ktoś to źle odebrał...". Oczywiście może źle to odbieram i się mylę. Choć raczej nie czułem jakiegoś zalewu emocji bo temat mnie nie dotyczy ale tak po prostu - uważam, że to jest złe. Zwłaszcza w zestawieniu z tą myślą przewodnią z powyższego filmu.

Jeśli byś mi nie odpisał - to po prostu byś nie nie odpisał, ja jestem prosty chłop. No dobra niech Ci będzie, połaskotałbyś moje ego - "oho nie odpisał, pewnie nie ma argumentów - ale jestem mądryyyy...".
Hugo _, (Gość), 09.02.2018 13:31 napisał(a):
Uprzedzając słynne liczące dwa tysiące lat pytanie Piłata z Pontu: "cóż to jest prawda?", napiszę tylko, że w powyższym przypadku chodzi mi przede wszystkim o tzw. prawdę umysłu praktycznego, a więc zgodność czynu z wolą, nad którym osąd rozumu zwany jest sumieniem. Postępując według (pewnego!) sumienia głosimy jako prawdę to, co za prawdę uważamy. Nic innego nam nie pozostaje, nic innego do dyspozycji nie mamy, każdy inny czyn byłby oszukiwaniem siebie i innych, a więc działaniem wbrew naszemu rozumowi i tym samym czynem amoralnym. Oczywiście możemy głosić również poglądy, które uważamy za fałszywe lub niepewne, ale wówczas należy to jasno zaznaczyć, inaczej dyskusja nie ma sensu. Jeśli więc ja tego nie czynie, to znaczy, że mówię to, co za prawdę uważam, co oczywiście nie wyklucza, że jestem w błędzie. Nic innego jednak człowiekowi, poza milczeniem, nie pozostaje.
Oczywiście, że napisałeś to co uważałeś za prawdę, chyba jak każdy kto najpierw pomyśli a później napisze / powie. Ale tu jest sedno problemu. Masz swoje poglądy, przekonania - mogą być one ze sobą logiczne, spójne itd. Ale jeśli dla mnie opierają się na FAŁSZU - to z czym tu dyskutować. Co ja mam Ci napisać? Nic czego bym nie napisał w żaden sposób do Ciebie nie trafi. Bo nie może ze swojej natury i dla tego pisałem o "odcięciu pola do dyskusji". Fałsz rozumiem jako Waszą wiarę, która jest podstawą, źródłem Waszych przekonań.

Z tym milczeniem to ciekawa sprawa bo właśnie forma dyskusji w dzisiejszych czasach doprowadziła do sytuacji gdzie "lewakoprawaki" są tak widoczni. Media, internet, znajomi - bombardowani jesteśmy zewsząd ideologiami, jak się nie opowiesz kategorycznie po jednej ze stron - to znaczy, że jesteś od nich, od tych drugich. Grzech bierności, lepiej się nie wychylać bo się dostanie - więc milczymy, a "lewakoprawaki" rosną w siłę.

Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem.
  Nie byłem przecież socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było. 


Więc w sumie nie wiem jakie wyjście jest najlepsze, Wy może wiecie? Bo jeśli mam być szczery jesteśmy my Wszyscy na prostej drodze do zrobienia sobie krzywdy (jako ludzkość).* to ironia oczywiście

Ps. Ten tekst pisałem drugi raz bo za pierwszym razem coś mi się "kliknęło i się skasowało" więc w sumie jestem z siebie dumny (ah to moje ego). Niestety wersja pierwsza była lepsza, ale niech już będzie.
jamm, 11.02.2018 12:29 Cinek, przybijam piątke!
dr, 11.02.2018 13:35 Cinek, coś Ci się pomyliło to komuniści przychodzili
m a z e n o , (Gość), 11.02.2018 16:15 dr, czego sie spodziewac po laureacie leninowskiej nagrody pokoju...
Cinek, 11.02.2018 17:42
dr, 11.02.2018 13:35 napisał(a):
Cinek, coś Ci się pomyliło to komuniści przychodzili
Gdzie przychodzili? Pytam serio.
m a z e n o , (Gość), 11.02.2018 16:15 napisał(a):
dr, czego sie spodziewac po laureacie leninowskiej nagrody pokoju...
Gdzie są moje liczby Mazeno? Czekam i czekam i się doczekać nie mogę. Daj wygrać...

Ps. Jakby co to Mazeno pije do tego. Ale ja nie o tym.

 
Jusza, 11.02.2018 18:02 Autor wierszyka umie się ustawić, zawsze to lepiej w podobnych okolicznościach doczekać jako ostatni, niż jako ten Żyd iść na pierwszy ogień "tych co po nas przyszli"...


Cinku,

przeczytałem Twoją wypowiedż dwa razy i nadal nie wiem o co Tobie chodzi? Nie odniosłeś się do meritum, za to cytujesz wierszyk Niemollera (pomijam krytykę autora), jak mniemam w kontekście sprzeciwu wobec milczenia, czy przeciw poprawności politycznej. Zatem do dzieła! Ad meritum, zamiast rozwijać wielką dyskusję o formie dyskucji.

W wypowiedziach Huga nie widzę żadnych argumentów bazujących na "naszej wierze" (w sensie na dogmatyce). Proponuję trzymać się rozumu, bo szczęśliwie "nasza wiara" nie stoi z nim w sprzeczności, dlatego śmiało na jego gruncie możemy wspólnie szukać prawdy (niekoniecznie kompromisowej, bo ja akurat nie jestem wyznawcą wiary w święty kompromis).

Zapytam zatem wprost - który konkretnie pogląd mój czy Huga na jakim fałszu się opiera? Dlaczego moja uwaga o bezrozumnej (głupiej) "nadziei na równość na całym świecie" ma fałszywe fundamenty? Dlaczego Huga uwaga o anomalii (złu) związanej z uleganiem homoseksualnej sklonności ma fałszywy fundament?
m a z e n o , (Gość), 11.02.2018 21:12 > Gdzie przychodzili? Pytam serio.
nie wierze.
normalnie nie wierze.
sorry, ale czy ty rzniesz glupa?
informuje cie, ze komunizm to najbardziej ludobojczy system w historii - historycy (m.in. a.paczkowski) ostroznie wyliczyli miedzy 85-100 mln ofiar.
no wiec jak widac - przychodzili.

---
co za liczby?
powyzej masz liczby.
Cinek, 11.02.2018 21:51
Jusza, 11.02.2018 18:02 napisał(a):
przeczytałem Twoją wypowiedż dwa razy i nadal nie wiem o co Tobie chodzi? Nie odniosłeś się do meritum, za to cytujesz wierszyk Niemollera (pomijam krytykę autora), jak mniemam w kontekście sprzeciwu wobec milczenia, czy przeciw poprawności politycznej. Zatem do dzieła! Ad meritum, zamiast rozwijać wielką dyskusję o formie dyskucji.

No to już Ci na to nic nie poradzę. Najwyraźniej za mało hartowałem swoją logikę w ogniu walki na polu dyskusji. Zacytowałem bo przypasował mi do kwestii bierności i milczenia - i tyle, nie ma tu jakiegoś drugiego dna. Tu nie ma czego rozwijać - napisałem najlepiej jak umiem ale może...
 
Jusza, 11.02.2018 18:02 napisał(a):
W wypowiedziach Huga nie widzę żadnych argumentów bazujących na "naszej wierze" (w sensie na dogmatyce). Proponuję trzymać się rozumu, bo szczęśliwie "nasza wiara" nie stoi z nim w sprzeczności, dlatego śmiało na jego gruncie możemy wspólnie szukać prawdy (niekoniecznie kompromisowej, bo ja akurat nie jestem wyznawcą wiary w święty kompromis).

Każda wiara stoi w sprzeczności z rozumem.
 
Jusza, 11.02.2018 18:02 napisał(a):
Dlaczego moja uwaga o bezrozumnej (głupiej) "nadziei na równość na całym świecie" ma fałszywe fundamenty?

To pytanie do mnie? Jeśli tak to gdzie ja o tym pisałem?
 
Jusza, 11.02.2018 18:02 napisał(a):
Zapytam zatem wprost - który konkretnie pogląd mój czy Huga na jakim fałszu się opiera? ... Dlaczego Huga uwaga o anomalii (złu) związanej z uleganiem homoseksualnej sklonności ma fałszywy fundament?

Numery odpowiadają poszczególnym zdaniom.
 
Hugo _, (Gość), 07.02.2018 10:14 napisał(a):
Temat jest skomplikowany, a język używany powszechnie do jego opisania jest dziś niestety totalnie zdominowany przez ideologię. W związku z tym spróbuję odpowiedzieć na Twoje pytanie możliwie krótko i precyzyjnie. Otóż uważam homoseksualizm (odczuwanie pociągu seksualnego do osób swojej płci) za przypadłość-skłonność dotykającą ludzi. Czy jest chorobą w sensie medycznym, to kwestia definicji choroby, a więc wewnętrznej terminologi tej dziedziny wiedzy i działalności człowieka. Pochodzenie homoseksualizmu jest dla mnie sprawą drugorzędną, choć na pewno jest ciekawe i ważne, zwłaszcza w kontekście pomocy ludziom na niego cierpiącym. Nie przeczę, że ktoś może omawianą skłonność czuć od początku pojawienia się u niego pociągu seksualnego w ogóle. Tak jak nikt chyba nie zaprzeczy, że są ludzie, którzy zaczynają ten pociąg odczuwać dopiero w dowolnym innym późniejszym okresie życia (sam poznałem przynajmniej trzy takie dziewczyny), a więc za pewne pod wpływem wielu różnych czynników, także społecznych.

1) Zgadzam się, lewaki i prawaki (w skrócie "lewakoprawaki" - pisze tak bo dla mnie to jedno i to samo) zmieniają pierwotne znaczenie słów w sprawach o które rzekomo walczą. Kij im w d...
3) Nie, jest to orientacja seksualna.
4, 5, 6... ) - w sumie na te pytania odpowiada filmik który zapodałem gdzieś wyżej.
 
Hugo _, (Gość), 07.02.2018 10:14 napisał(a):
Homoseksualizm jako skłonność sam w sobie jest moralnie obojętny (w odróżnieniu od aktów homoseksualnych, o nich niżej), choć fakt jego pojawienia się u człowieka może już taki nie być, gdy skłonność ta powstaje na skutek naszych czynów i deczji, rozwija się za naszym przyzwoleniem itp. Oczywiście dokładny stopień tej odpowiedzialności jest niemożliwy do ustalenia przez kogokolwiek, to wie tylko Bóg. Niestety, omawiana skłonność jest bez wątpienia jedną z bardziej dramatycznych, jakie może mieć człowiek, gdyż dotyka sfery seksualności, bardzo silnie wpływającej na życie jednostki i społeczeństwa. Co więcej, jest to skłonność do myśli i czynów obiektywnie (ze swej natury) i bezwarunkowo (bez względu na okoliczności moralne) złych, czyli sprzecznych z rozumną naturą człowieka, związaną z celem jego życia i wynikającą z odwiecznej woli i mądrości Bożej, na której opiera się porządek całego stworzenia. Jednak nawet najbardziej dramatyczna i najsilniejsza skłonność nie odbiera nam wolnej woli (rozumianej jako możliwość wyboru pomiędzy dokonaniem różnych czynów) i nie determinuje nas nieprzezwyciężalnie np. do dokonywania aktów homoseksualnych. Zatem człowiek zawsze ponosi za nie odpowiedzialność, tak długo jak są to czyny świadome i dobrowolne. I zawsze ma możliwość powstrzymania się od nich, jakkolwiek może być to ogromnie trudne.

1) Czemu inna orientacja od normalnej ma być moralnie obojętna albo nie? Znowu wracamy do tego co Ty sobie założyłeś z góry. W zdecydowanej większości ludzie się z tym rodzą tak samo jaki większość rodzi się z orientacją heteroseksualną - nikt sobie tego nie wmawia, ani nie przyzwala.
2) Boga nie ma więc nic nie będzie ustalał.
3) Zgadzam się co do tego, że niektórzy mają problemy z akceptacją swojej innej orientacji (od większości) ale wynikają one zapewne (może ktoś ma jakiś rzetelny artykuł na ten temat) z społecznych presji, braku tolerancji itd.
4) Nie, nie są złe. Bo są naturalne. Jaki porządek stworzenia? Co to jest? Rzekomo miało nie być tu argumentów bazujących na "waszej wierze" (tak napisał Jusza).
5) Znowu piszesz o skłonnościach. To jest orientacja. Czemu mają nie dokonywać aktów homoseksualnych? To tak jakby ktoś zabraniał czegoś heteroseksualnym.
6, 7) Zgadzam się, że człowiek powinien ponosić odpowiedzialność za świadome złe czyny / uczynki - tylko co to ma do tematu?
 
Hugo _, (Gość), 07.02.2018 10:14 napisał(a):
W tym sensie homoseksualizm nie różni się od innych skłonności do rozmaitych złych czynów, które w różnych stopniu posiada każdy człowiek z powodu braku doskonale prawej woli i braku jej pełnego panowania nad władzami zmysłowymi. Z drugiej strony akty homoseksualne, choć z natury złe, są o tyle specyficzne, że mogą się odbywać za przyzwoleniem obu stron. Jest to źródłem złudzenia o braku moralnego zła takich czynów. I jest to oczywisty fałsz, ponieważ samo przyzwolenie nie jest oczywiście normą moralności czynów ludzkich. Z tego powodu, przy odpowiednio wytrwałej i perfidnej manipulacji różnych grup wpływów, możliwe stało się pojawienie przyzwolenia społecznego na akty homoseksualne, o ile nikt nie jest do nich zmuszany. Podobną potencjalność wykazują skłonności takie jak np. kazirodztwo, tzw. poliamoria, poligamia, zoofilia czy nekrofilia (w tym sensie, że wszystkie one mogą prowadzić do czynów dokonywanych za przyzwoleniem wszystkich stron, czasem specyficznie rozumianym; wszystkie one będą też pewnie forsowane w przyszłości jako dobre, a przynajmniej "nieszkodliwe", tak długo, jak długo nikt nie jest do nich zmuszany). Homoseksualizmy jest więc w tym sensie znacząco różny np. od skłonności do gwałtów, mordowania, torturowania, kradzieży, pedofilii itp., gdzie dochodzi do czynów, którym jedna strona jest przeciwna (zazwyczaj, bo np. można sobie wyobrazić akty pedofilskie za przyzwoleniem obu stron; to jednak wciąż w świadomości ludzi jest marginesem, choć prostytucja dziecięca kwitnie ponoć w wielu miejscach świata; ale to właśnie pedofilia jest następna w kolejce do legalizacji w postępowych krajach, oczywiście "tylko za przyzwoleniem dzieci").

1) Zestawienie orientacji na równi z jakimiś wadami, ułomnościami. Naprawdę nieźle.
2) Czemu decydujesz, że są złe? Na czym się opierasz? Jeśli nie ma przyzwolenia obu stron - to nazywamy to gwałtem.
3) Zgadzam się z zdaniem ale nie w tym kontekście.
4) Nie. Choć zgadzam się, że różne środowiska próbują zrównywać na wszystkich możliwych płaszczyznach obie orientacje.
5) Nie porównuj orientacji do jakiś dewiacji czy innych wypaczeń (poligamia - co ona tu robi?).
6) Znowu zestawiasz orientację z jakimś badziewiem. Z resztą się zgadzam, swego czasu chyba w Holandii była w ich parlamencie "partia pedofilów" (o ile czegoś nie pokręciłem).
 
Hugo _, (Gość), 07.02.2018 10:14 napisał(a):
To wszystko stawia ludzi cierpiących na homoseksualizm w bardzo trudnej sytuacji i powoduje, że należy ich otoczyć szczególną opieką i wyrozumiałością, a w miarę możliwości starać się udzielić niezbędnej pomocy w zmaganiu się ze skłonnością i powstrzymywaniu od złych czynów. Odpowiedzialność ta spoczywa przede wszystkim na najbliższych. Jednocześnie, jeśli pomoc ma być skuteczna, trzeba walczyć z opisaną powyżej fałszywą oceną czynów homoseksualnych jako "dobrych" lub "nieszkodliwych" tak długo jak "obie strony się na nie godzą". I tu jest właśnie największe zło dokonywane przez tzw. środowiska LGBT itp., które starają się prezentować homoseksualizm jako coś "normalnego", ew. "opcjonalnego", jako jedną z "orientacji" (w domyślę równoważną "orientacji heteroseksualnej" czy jakiejkolwiek innej), jako kwestię indywidualnego "wyboru", a akty homoseksualne jako wręcz dobre, bo będące wyrazem "miłości" między ludźmi itd. Znaczącym polem walki jest też język i terminologia używana w całej tej dyskusji, i tu również wszystko zostało postawione na głowie, gdzie chociażby fałszywy i przewrotny termin "orientacja" jest powszechnie używany także przez przeciwników ideologii LGBT.

1, 2, 3) Znowu to samo, uznałeś sobie, że homoseksualizm to zło więc trzeba z tym walczyć.
4) Jest to orientacja więc nie ma niczego złego w miłości między takimi ludźmi. Z resztą się zgadzam.
5) Co jest nie tak z tym terminem?
Hugo _, (Gość), 07.02.2018 10:14 napisał(a):
To chyba tyle. Na koniec uprzedzając pytania teologiczne, ale już nie rozwodząc się: Bóg dopuszcza homoseksualizm jako skłonność, tak jak dopuszcza każde tzw. zło fizyczne (brak należnego dobra w bytowaniu), także np. to, że ktoś rodzi się bez ręki, albo traci rękę w wypadku. Natomiast akty homoseksualne dopuszcza tak, jak dopuszcza każde inne zło moralne (dobrowolny i świadomy czyn człowieka sprzeczny z jego rozumną naturą), tak jak dopuszcza np. to, że człowiek przez brak ręki popada w biedę i zaczyna kraść. O powodach istnienia Bożego dopustu zainteresowanym polecam poczytać w traktatach z teologii dogmatycznej i moralnej. Jednak ani homoseksualizm, ani brak ręki, nie odbierają nam wolnej woli, nie determinują nieodparcie do zła i nie powodują, że czyny wewnętrznie złe stają się dobre. Odpowiedzialność za zło spoczywa zawsze na człowieku.
2, 3, 4) Miało nie być tutaj nic związanego z wiarą.
5) Co ma wspólnego homoseksualizm z czynami wewnętrznie złymi.
6) Zgadzam się.
Cinek, 11.02.2018 21:55
m a z e n o , (Gość), 11.02.2018 21:12 napisał(a):
> Gdzie przychodzili? Pytam serio.
nie wierze.
normalnie nie wierze.
sorry, ale czy ty rzniesz glupa?
informuje cie, ze komunizm to najbardziej ludobojczy system w historii - historycy (m.in. a.paczkowski) ostroznie wyliczyli miedzy 85-100 mln ofiar.
no wiec jak widac - przychodzili.
Gościu poluzuj gumę w gaciach bo chyba nie rozumiesz co piszę. Nie musisz mnie o niczym informować bo to doskonale wiem. I zgadzam się z tym co napisałeś. Pytałem się Dr nie Ciebie, o co mu chodziło w kontekście tego co napisałem... Więc to Ty nie rżnij głupa.
 
m a z e n o , (Gość), 11.02.2018 22:06 tutaj zawsze mam niepoluzowana gume - do szalu mnie doprowadzaja minimalne chocby proby negacji czy pomniejszania zbrodni komunistycznych.
a twoje durne "pytam serio" to wlasnie taka proba.
w kontekscie czy bez kontekstu.
dr, 11.02.2018 22:09
Cinek, 11.02.2018 21:55 napisał(a):
Pytałem się Dr nie Ciebie, o co mu chodziło w kontekście tego co napisałem...
nie zauważyłem takiego pytania; zauważyłem rżnięcie głupa;

dr

 
Cinek, 11.02.2018 22:26
m a z e n o , (Gość), 11.02.2018 22:06 napisał(a):
tutaj zawsze mam niepoluzowana gume - do szalu mnie doprowadzaja minimalne chocby proby negacji czy pomniejszania zbrodni komunistycznych.
a twoje durne "pytam serio" to wlasnie taka proba.
w kontekscie czy bez kontekstu.
Nie wmawiał mi czegoś czego nie napisałem! Negacje, pomniejszanie - wywnioskowałeś to z słów "pytam serio". Nie wmówisz mi takich rzeczy. A co do "gumy" to rzeczywiście w tym temacie nie luzuj gumy. Masz racje.

Dr jak nie zauważyłeś to trudno. Jak widać zadanie pytania bo nie zrozumiałem o co Ci chodzi jest odbierane całkowicie inaczej niż miałem w intencji. Więc jeszcze raz, nie rżnijcie głupa i nie wmawiajcie mi czegoś czego nie napisałem ani tym bardziej NIGDY nie pomyślałem.
 
dr, 11.02.2018 22:41
Cinek, 11.02.2018 22:26 napisał(a):
nie wmawiajcie mi czegoś czego nie napisałem ani tym bardziej NIGDY nie pomyślałem.
 

Cinku - ta liczba mnoga to do mnie?

dr
Cinek, 11.02.2018 23:05 Taki był zamysł - nietrafiony jak widać. Rzeczywiście Ty mi (na szczęście) nie wmawiałeś takich głupot. Mazeno jest przeczulony (i w sumie dobrze), i żeby jeszcze raz USPOKOIĆ wszystkich - w temacie mam jedyny słuszny pogląd.
Hugo _, (Gość), 11.02.2018 23:39 Cinku, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Poniżej odpowiem na najważniejsze moim zdaniem punkty. Poza ostatnim proponuję nie kontynuować już tematu. 


Cinek, 10.02.2018 22:44 napisał(a):
Sam sobie odpowiedziałeś co przez to rozumiem. (ubraliście to w "Waszą logikę") - no przecież ona nie jest moja, ani kogokolwiek innego (pomijam stanowisko Waszego kościoła które pewnie jest zbieżne z tym co piszecie - nie znam się, nie zgłębiam - nie moja sprawa) tylko Wasza (wspólnie z Juszą tutaj piszecie) wiec tak to nazwałem. 

Tutaj krótko. Logika to logika, jest jedna (ta klasycznie rozumiana), ale ja już bym jej dał spokój, bo tu nie o logikę raczej chodzi, tylko jeśli już to o dialektykę (też klasycznie rozumianą). Ale tak naprawdę to chodzi tylko o tzw. światopogląd, bo logika czy dialektyka opisują poprawność rozumowania, dowodzenia, argumentacji, uzasadniania itp., ale nie pozwalają badać treści twierdzeń i argumentów, a już na pewno nie ich związku z rzeczywistością, czyli prawdziwości. To jest zupełnie inna bajka. Tyle w kwestii jasności pojęć. Natomiast nie musimy się już przekonywać do tego, że światopogląd nas różni i o to Ci tu za pewne chodziło. Ciężko jednak robić z tego zarzut tego rodzaju jaki wciąż robisz, a który sprowadza się do tego, że się po prostu z moim tzw. światopoglądem nie zgadzasz. Mam wrażenie, że byłbyś zadowolony jedynie wtedy, kiedy byśmy wspólnie mielili temat w którym się zgadzamy, by osiągnąć "konsensus". Ale o nim niżej. 


Cinek, 10.02.2018 22:44 napisał(a): 
Dla mnie kwintesencją tzw. dyskusji jest osiągnięcie kompromisu / konsensusu. 

Nie wiem czy zrobiłeś to świadomie, ale napisałeś zdanie, które podsumowuje całą istotę naszego sporu, tzn. jego formę, nie materię. Długo by o tym pisać. Nie obraź się proszę, ale to zbyt ważna sprawa, by się tu bawić w czułe słówka. Mówiąc w skrócie: dzisiejszy świat stanął na głowie, bo ludzie dali sobie wmówić tę przerażającą głupotę, którą powyżej napisałeś (z całym szacunkiem). Nie czas tu na wywody z historii filozofii, ale w naszym rejonie świata od dwu i pół tysiąca lat, od czasów pierwszych greckich filozofów, ludzie zainteresowani metodycznym i systematycznym badaniem otaczającego świata dyskutowali po to, żeby znaleźć i opisać prawdę o nim. To się dramatycznie zmieniło wraz z wiekiem XIX (od Hegla przez Feuerbacha do Marksa, aż po XX wiecznych tzw. neomarksistów i ich współczesnych "dziedziców"), od kiedy to rozwój błędnych utopijnych i apriorycznych systemów pseudo-filozoficznych (i opartych na nich ideologii) zainfekował myśl ludzką i kulturę w stopniu dramatycznym. Efektem tego jest własnie to, co napisałeś. Dyskutuje się nie po to, żeby poznać prawdę (co może być trudne i zakończyć się fiaskiem), ale po to, żeby osiągnąć ów "konsensus", który może być dowolnie oderwany od rzeczywistości, bylebyśmy się wszyscy zgodzili i z uśmiechem zakończyli prowadzony "dyskurs" (to w neomarksistowskiej nowomowie zamiennik terminu "dyskusja", niestety powszechnie już używany). To absurdalne podejście nie opanowało dzisiejszych ludzi przypadkowo, ale jest efektem trwającej już ponad półtora wieku wytrwałej pracy rozmaitych myślicieli i tych, którzy dali im się zwieźć. To temat rzeka, jakbyś chciał kiedyś zrozumieć czemu (nieprzypadkowo i niesamoczynnie) dzisiejszy świat wygląda tak, a nie inaczej, to polecam zacząć np. od obejrzenia 9 pierwszych filmów z cyklu o szeroko rozumianej historii marksizmu. To łącznie parę godzin, ale naprawdę warto. O "dyskursie" i "konsensusie" najwięcej tutaj. O homoseksualizmie też co nieco zapewne będzie. Znajdziesz tam mnóstwo nazwisk i tytułów prac źródłowych, także można dalej drążyć temat na własną rękę. Do czego gorąco zachęcam, choć wiem jak trudne będzie wyrwanie się z Twojej "informacyjnej bańki" w tym właśnie temacie. To tyle w temacie ode mnie, proponuję już więcej nie ciągnąć tej "dyskusji o dyskusji".


Cinek, 10.02.2018 22:44 napisał(a):  
Twój wywód można zawrzeć w jednym zdaniu - "homoseksualizm (a zwłaszcza czyn) to zło". 

Właśnie po to nie odpowiedziałem Ci jednym tylko zdaniem, żeby nie było wątpliwości, co dokładnie uważam w tej materii. Widać kiepsko to zrobiłem, bo muszę Twoje powyższe zdanie skorygować. A więc w skrócie: uważam homoseksualizm za obojętną moralnie skłonność z której mogą wyniknąć nieobojętne moralnie, ale bezwzględnie i bezwarunkowo złe czyny, jakimi są akty homoseksualne. Oczywiście nie jest to mój pomysł, opieram się na etyce katolickiej, zarówno filozofii jak i teologii moralnej. 


Cinek, 10.02.2018 22:44 napisał(a):   
(...) ale tak po prostu - uważam, że to jest złe. Zwłaszcza w zestawieniu z tą myślą przewodnią z powyższego filmu. 

Wysłuchałem zalinkowanej końcówki filmu. Niestety wypowiedziana w nim opinia jest efektem typowego dla dzisiejszych czasów sentymentalizmu pozbawionego głębszej refleksji etycznej. Za to podpierającego się autorytetem nauk przyrodniczych czy społecznych w kwestiach, którymi się one nie zajmują. Pisałem o tym częściowo w swojej wypowiedzi. Sprowadza się to do fałszywego i niebezpiecznego poglądu etycznego, że nie  jest złym czyn, który robi człowiek dobrowolnie, którego z całego serca pragnie i który robi we własnych czterech ścianach. Wówczas ma jakoby nie robić krzywdy sobie i innym. Dla mnie to naprawdę przerażająca degeneracja etycznej myśli ludzkiej, triumf permisywizmu i relatywizmu moralnego. Wystarczająco się już jednak nad tym rozpisałem poprzednio, więc nie będę dalej drążył tematu homoseksualizmu.


Cinek, 10.02.2018 22:44 napisał(a):    
Ale tu jest sedno problemu. Masz swoje poglądy, przekonania - mogą być one ze sobą logiczne, spójne itd. Ale jeśli dla mnie opierają się na FAŁSZU - to z czym tu dyskutować. Co ja mam Ci napisać? Nic czego bym nie napisał w żaden sposób do Ciebie nie trafi. Bo nie może ze swojej natury i dla tego pisałem o "odcięciu pola do dyskusji". Fałsz rozumiem jako Waszą wiarę, która jest podstawą, źródłem Waszych przekonań. 

Powiem szczerze, że to własnie fragmenty dotyczące "fałszywości wiary" najbardziej mnie zaciekawiły. Niestety nie raczyłeś do tej pory napisać nic więcej, nawet uściślić co przez to rozumiesz. Oczywiście nie musimy o tym dyskutować, ale nawet w czasach "dyskursu" i "konsensusu" chciałbym Cię jednak przekonać do tego, że dyskusja o tym ze mną może być jednak zasadna. Może się okazać, że dowiesz się jakiś nowych rzeczy, może ja też się dowiem, może mnie przekonasz, że moja wiara to faktycznie fałsz. Ciekaw jestem zatem jakichś argumentów. Jednak zanim zaczniesz je podawać to warto uzgodnić pojęcia, którymi się posługujemy, bo dostrzegam tu pewne zamieszanie. Pozwól, że przedstawię Ci w skrócie czym dla mnie jest wiara, którą tu przywołujesz. Oczywiście Ty możesz sobie za wiarę uznawać cokolwiek, ale skoro mówisz coś o mojej wierze i to do niej masz jakieś zarzuty, to warto żebyś chociaż wiedział co ja jako wiarę rozumiem, by nie krytykować wyłącznie własnych wyobrażeń na mój temat. To co poniżej napiszę nie jest jakimś moim amatorskim wymysłem, tylko owocem pracy katolickich filozofów i teologów ostatnich dwóch tysięcy lat. Oczywiście ujęcie będzie amatorskie i pobieżne.

Zatem co dla katolika oznacza pojęcie "wiara"? To oczywiście pojęcie wieloznaczne. Z filozoficznego punktu widzenia (na razie zapomnij o Bogu, religii itp.) wiara jest aktem poznawczym rozumu dokonanym pod naciskiem woli wierzącego. Zwykle jest przyjęciem za prawdziwą pewnej wiedzy o przedmiocie, który nie jest nam dany (przynajmniej chwilowo) w bezpośrednim, a często i pośrednim, poznaniu. Zwróć uwagę, że tak rozumiana wiara jest tym co w języku potocznym mamy zwykle na myśli, gdy mówimy że "komuś wierzymy", "coś bierzemy na wiarę" itp. Warto sobie uświadomić, że jest to dla człowieka jeden z podstawowych sposobów zdobywania wiedzy. Oczywiście najbardziej podstawowym jest codzienne poznawanie zmysłowe świata w okół nas. Ale w trwającym od dziecka procesie edukacji, a potem samokształcenia, to wiara jest podstawą. Dziecko wierzy (albo nie wierzy) rodzicom, uczeń nauczycielowi, a każdy z nas dorosłych wierzy lub nie wierzy w to, co czyta w książkach, w gazetach, w internecie albo co słyszy od innych ludzi. Przyjmujemy na wiarę zarówno rzeczy stosunkowo mało istotne (np. newsy na portalach informacyjnych) jak i ważne, o ile nie budzą podejrzeń co do ich prawdziwości. To zwykle jedyny sposób przyswojenia sobie większej ilości wiedzy, ponieważ sprawdzenie osobiście czy np. w podręczniku od biologii, fizyki, chemii, historii itp. wszystko jest prawdziwe, przekracza zwyczajnie możliwości przeciętnego człowieka pod wieloma względami. Oczywiście stopień naszej pewności odnośnie nabytej w ten sposób wiedzy może być różny, zwykle jednak jest wystarczający, by ją zaakceptować, korzystać z niej i zdobywać wiedzę dalej. 

Tak rozumiana wiara jest to sposób poznawania świata tak dla każdego oczywisty, że w przytłaczającej większości przypadków nie zastanawiamy się nad tym zbyt głęboko. Kluczowa jest bowiem tutaj nasza relacja do źródła wiedzy, którą przyjmujemy na wiarę. Ostatecznie tym źródłem jest zawsze człowiek - rodzic, nauczyciel, znajomy, autor książki czy newsa w necie. Jeśli mu odpowiednio ufamy, jeśli cieszy się u nas stosownym autorytetem (może pośrednio, np. dziennikarz gazety, której ufamy), to wierzymy mu, o ile nowa wiedza nie jest w konflikcie z dotychczasową, pozyskaną wcześniej z innych źródeł. A zatem są dwa kluczowe warunki: autorytet źródła i brak sprzeczności. Jeśli są spełnione, to wówczas zwykle śmiało dokonujemy aktu wiary. Nacisk woli na rozum jest tu konieczny, bo rozum nie ma dostępu do przedmiotu, o którym zdobywamy jakąś wiedzę, przeciwnie niż przy poznawaniu bezpośrednio otaczającego nas świata lub zdobywania wiedzy na drodze rozumowania dedukcyjnego. Nie też sensu żądać "dowodów" tego, co ktoś przyjął na wiarę, bo najszerzej rozumiane "dowodzenie" jest czysto rozumowym sposobem nabywania wiedzy, w tym sensie, że wola podporządkowuje się tu rozumowi, który uznaje coś za prawdę lub nie uznaje. Oczywiście możemy próbować "udowodnić" jakąś wiedzę uprzednio przyjętą na wiarę (np. samemu zbadać coś co przeczytaliśmy wcześniej w książce), jednak często, z braku dostępu do przedmiotu aktu wiary, jest to niemożliwe. Ważne jest jednak by zrozumieć, że wiara może prowadzić do prawdziwej wiedzy, choć oczywiście nie musi. Może dotyczyć świata materialnego jak i niematerialnego (np. matematyki, gdzie możemy przyjąć na wiarę prawdziwość twierdzenia, którego dowodu nie mamy czasu lub nie potrafimy zrozumieć). Tak rozumiana wiara jest więc podstawowym sposobem zdobywania mniej lub bardziej istotnej wiedzy dla każdego człowieka przez całe jego życie. 

Czym jest jednak natomiast dla katolika w sensie "religijnym", nadprzyrodzonym, a więc z teologicznego punktu widzenia? Pięknie ujął to św. Tomasz z Akwinu: "wiara jest aktem rozumu, przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga". A zatem jest to ta sama "wiara", jak opisałem w poprzednim akapicie: akt rozumu pod naciskiem woli. Tutaj jednak treścią aktu wiary jest wiedza (tzw. prawdy wiary), której źródłem jest Bóg, a nie człowiek. Konsekwencje tego są dwie. Po pierwsze wiedza pochodząca od Boga jest pewna, Bóg bowiem nie kłamie i nie myli się, więc wiedza pochodząca od Boga jest pewniejsza niż od jakiegokolwiek zaufanego człowieka, nawet od nas samych (z naszego rozumowania). Mówiąc obrazowo, autorytet Boga jest nieskończony. Ale jest druga sprawa i jednocześnie problem. Prawdy wiary są po pierwsze częstokroć trudne do zaakceptowania i dotycząc spraw odległych od tego, z czym przywykliśmy obcować na co dzień. Po drugie Bóg przekazuje je w sposób inny niż człowiek: albo przez bezpośrednie objawienie, albo pośrednio przez nauczanie założonego przez siebie Kościoła świętego. Dlatego do aktu wiary niezbędna jest łaska, a więc dany od Boga dar, dzięki któremu możemy przezwyciężyć te trudności i wszelkie wątpliwości, by pod nakazem woli przyjąć z najgłębszym przekonaniem i uznać za prawdziwe to, co nam Bóg objawił, a czego Kościół naucza. Bez tej łaski tak rozumiana wiara (tzw. teologalna) byłaby niemożliwa, choć oczywiście moglibyśmy brać na wiarę nauczanie Kościoła w sposób opisany wcześniej, czyli ze względu na autorytet ludzki. Jednak to wiara teolgoalna, a więc wymagająca przyjęcia łaski i zaufaniu Bogu, jest tą niezbędną do zbawienia, jest jego warunkiem koniecznym. Dlatego tak ważne jest przechowywanie, pilnowanie i głoszenie prawd wiary, do czego nasz Zbawiciel dwa tysiące lat temu zobowiązał założony przez siebie Kościół. 

To tyle o samej wierze w sensie nadprzyrodzonym. Jest ona, mówiąc w skrócie, uznaniem za prawdę tego co Bóg objawił na mocy Jego autorytetu. Nie jest więc żadnym "uczuciem religijnym", żadnym zrodzonym wewnętrznym odczuciem, jak się to często błędnie tłumaczy. Przynajmniej nigdy Kościół tak wiary nie rozumiał. Źródła prawd wiary są dwa: Pismo Święte i Tradycja. Ta druga zawiera wszystko to, co się zachowało z Bożego Objawienia (zakończonego niecałe 2 tyś. lat temu wraz ze śmiercią św. Jana Ewangelisty), a co nie zostało zawarte w Piśmie Świętym (skądinąd źródle wtórnym wobec Tradycji), ale przechowało się w pismach Ojców Kościoła, w dokumentach Soborów, modlitwach, liturgii itd. Prawdy te są głoszone przez Kościół na mocy prawa i obowiązku danego przez Chrystusa. Zatem dla katolika bezpośrednim źródłem prawd wiary jest nauczanie Magisterium Kościoła, a nie Pismo Święte (w sensie indywidualnej jego interpretacji), jak się często błędnie uważa. Argumentacją na rzecz prawdziwości Pisma Świętego i Tradycji oraz prawa Kościoła do bycia jedynym depozytariuszem i nauczycielem prawd wiary, zajmuje się tzw. teologia fundamentalna. Jeśli chciałbyś poznać tę argumentację, to możesz zacząć np. od tej książki. Natomiast pozostałe gałęzie teologii zajmują się naukową (czyli metodyczną i systematyczną) analizą treści Bożego Objawienia. Używa się do tego tychże treści bezpośrednio, a także w oparciu o metody filozofii wyprowadza i formułuje rozmaite prawdy implicite zawarte w Bożym objawieniu. Być może nie wiesz, ale to właśnie dla potrzeb teologii w późnym średniowieczu katoliccy myśliciele rozwinęli logikę oraz dialektykę (a więc m.in. precyzję wnioskowania i formułowania twierdzeń) na najwyższym poziomie, w ramach tzw. scholastyki. Wraz z jej zapaścią pod koniec średniowiecza rozpoczął się długi okres ciemnoty w tej materii i dopiero z przełomem XIX i XX wieku logika miała swój kolejny "renesans", co jest oddzielnym tematem. Natomiast jeśli chcesz mieć namiastkę tego, jak precyzyjna i klarowna potrafi być teologia w zgłębianiu tak trudnego przecież tematu, to polecam przejrzenie choćby tych książek. Nie sposób też nie zachęcić do zerknięcia do prawdziwego "cudu świata średniowiecznego", czyli Sumy Teologii św. Tomasza z Akwinu

Może na razie starczy. Na koniec jeszcze jedno uściślenie. Błędem jest mówienie, że w moim przypadku "wiara jest podstawą, źródłem przekonań". W kontekście tego co napisałem powyżej jest chyba jasne, że wiara teologalna jest tylko jednym ze źródeł owych "przekonań". Uzupełnieniem tego jest wiedza nabyta "na wiarę" w sensie przyrodzonym, tak jak to opisałem na początku. Podstawą jest jednak namysł rozumowy, a więc wszystko to, do czego możemy dojść analizując otaczający nas świat. A jest tego więcej, niż się może wydawać, bo np. istnienie Boga czy istnienie i nieśmiertelność duszy również na drodze rozumu może być przyjęte. Jednak sprowadzanie przekonań tylko do wiary teologalnej jest nieporozumieniem i świadczy o niezrozumieniu tego, co tak łatwo krytykujesz i poddajesz w wątpliwość.
Post edytowany. Ostatnio: 12.02.2018 10:04
m a z e n o , (Gość), 12.02.2018 08:39 > ani tym bardziej NIGDY nie pomyślałem
no to w takim razie wyraznie rzniesz glupa z tym pytaniem.
trzeciej mozliwosci nie ma.

widze, ze nie bardzo wiesz jak sie wyplatac z zenujacej sytuacji.
po prostu odpusc.