Icefall, 22.06.2017 20:15 Zapraszamy do dyskusji nt. strony Msza Święta za zmarłych Kolegów i Koleżanki
Link do strony: http://kw.warszawa.pl/msza-swieta-za-zmarlych-naszych-kolegow-i-kolezank